Logistika a skladovanie

Investície do prevádzky dohľadového centra pošty prinesú rad efektov

Finančné prostriedky vynaložené na prevádzku nového Multifunkčného dohľadového centra (MDC) prinesú investorovi Slovenskej pošty rad pozitívnych efektov. Povedal to minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny v rámci otvorenia MDC Slovenskej pošty v Bratislave.

Dohľadové centrum predstavuje jeden zo základných pilierov bezpečnostnej architektúry spoločnosti. Nové pracovisko bude poskytovať komplexné služby v oblasti ochrany osôb, majetku a ľudí. V portfóliu činností bude mať aj dohľad a servis pri prenose informácií, ochranu osobných údajov a dát. Bude aj pri riešení krízových situácií a plnení úloh civilnej obrany a hospodárskej mobilizácie, ako aj pri riešení havarijných situácií. Podľa slov ministra "prevencia a dohľad nad bezpečnosťou sa dá finančne len ťažko vyčísliť." Zároveň v príspevku vyjadril presvedčenie, že preinvestovaných 29 miliónov Sk (962.620 eur) je sumou, ktorá sa investorovi – a.s. Slovenská pošta zúročí v podobe vyššej úrovne ochrany údajov aj majetku. "Verím, že práve do prevádzky uvedené centrum naplní očakávania a prinesie významný prospech klientom spoločnosti, jej zamestnancom a tiež samotnej Slovenskej pošte," dodal rezortný šéf.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button