Logistika a skladovanie

Inteligentná logistika vďaka novému softvéru

Inteligentná logistika vďaka novému softvéru. Inteligentné sklady a logistické reťazce nie sú iba vecou robotov, jazdiacich po skladových halách. Automatizovať procesy a zapojiť umelú inteligenciu do svojich služieb môžete aj pomocou firemného softvéru. Vďaka novému systému Asseco QASIDA viete dopredu predikovať potrebné stavy skladových zásob bez potreby zbytočne viazať financie alebo skladový priestor.

Už dávno pominuli časy, keď boli firemné ERP (z anglického Enterprise resource planning) informačné systémy ťažkopádne, nemoderné riešenia, ktoré spoločnosti niekedy vnímali ako nevyhnutné zlo. Ich vývoj sa presunul do cloudu a vďaka podpore Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR vzniklo na Slovensku unikátne komunitné ERP so zameraním na ekologické riešenia. Asseco QASIDA sa vďaka zdieľanej ekonomike stáva najinovatívnejším ekosystémom ERP a aplikácií v cloude, ktorý viete vo svojej firme implementovať.

Dnes už neexistuje stredne veľká alebo veľká spoločnosť, ktorá by dokázala poskytovať služby, alebo vyrábať tovary bez firemného IS (informačného systému). Výhodou je integrácia, automatizácia procesov a bezpapierová komunikácia. Každý dobrý IS by mal ale tiež poskytovať dostatok informácií pre rozhodnutia zamestnancov.

Slovenské spoločnosti čelia neustálemu tlaku na inovovanie, poskytovanie zelených riešení a na participáciu v ekosystéme zdieľanej ekonomiky. Komunitné ERP v cloude ponúka manažérom a majiteľom firiem ďalšie spôsoby, ako robiť biznis medzi spoločnosťami nielen v rámci krajiny, ale aj na celom svete.

Svetová AI na Slovensku

Vďaka už prebiehajúcemu vývoju v oblasti umelej inteligencie sa Asseco Solutions podarilo spolu s nórskym partnerom získať grant, ktorý akceleroval zapracovanie špičkových technológií umelej inteligencie so zameraním na predikcie predajov, nákupných cien a trhové trendy v logistike do existujúcich IS, dostupných na Slovensku. Všetky riešenia už od svojho vzniku počítajú so špecifikami nielen európskeho, ale aj slovenského trhu a lokálnych firiem.

Nastupujúca generácia podnikateľov robí biznis inak, ako ich predchodcovia. Ich use-casy sú veľmi individuálne a svoj biznis chcú robiť flexibilnejšie, ako bolo zvykom doteraz. Ich nápady sú veľakrát konkurencieschopné zahraničným inováciám, ale súčasné ERP systémy na trhu neboli schopné pokryť ich potreby. Preto v Asseco Solutions stavili na natívnu integráciu umelej inteligencie. Základom je práca s inovatívnymi modulmi na báze umelej inteligencie v prostredí cloudového ERP. Aplikácia AI Platform – predikcia skladových zásob je umelá inteligencia, ktorá stojí nad všetkými softvérmi, ktoré firma používa.

Inteligentná predikcia skladových zásob

Pomáha najmä pri predpovedi, reportingu a analýzach stavu skladových zásob, ktoré možno vyhodnocovať z viacerých uhlov sledovania. Napríklad podľa skladov, lokalít alebo typu produktov. Na základe získaných výsledkov dáva odporúčania na ďalší postup. S umelou inteligenciou sa vytráca riziko chybovosti a nepresností, jej odporúčania sú totiž postavené na skutočných dátach a robustných analýzach, nie na pocitoch či domnienkach zamestnancov.

V snahe vyhnúť sa zastaveniu výroby alebo predaja len preto, že na sklade nie je potrebný tovar, volia podnikatelia a manažéri často skôr prezásobenie. Vďaka aplikácii na predikciu skladových zásob má firma zásoby kedykoľvek k dispozícii bez toho, aby musela zbytočne viazať kapitál či úložný priestor, pretože efektívne nakupovanie a skladovanie má rozhodujúci vplyv na ziskovosť spoločnosti.

Asseco QASIDA rieši tiež častý problém firiem, ktoré majú viacero skladov, alebo viacero pobočiek. Aj pri optimálnej miere zásob totiž stále záleží aj na tom, kde vo vnútrofiremnom ekosystéme sú uskladnené. Vďaka inteligentnému ERP systému vždy viete aj presné rozmiestnenie tovarov, vďaka čomu sa automatizujú procesy, eliminujú chyby a znižujú prevádzkové náklady.

Inteligentná optimalizácia skladu zobrazuje informácie o platnosti produktov, prognózy zásob, priemernej nákupnej cene, ale i objednávkach, ktoré ešte neboli odoslané. Pomocou prepojenia na Google kategorizáciu umožňuje platforma porovnávať tovary s predajom položiek v rovnakej kategórii vo svete. Zároveň tieto informácie pomáhajú vytvárať predikcie na svetovej úrovni a môžu tak určovať trend predajom na lokálnom trhu.

Inteligentná logistika vďaka novému softvéru

Projekt Komunitné ERP v cloude so zameraním na ekologické riešenia je v súlade so Stratégiou digitálnej transformácie Slovenska. Projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu (85%) a štátneho rozpočtu (15%). Cieľom projektu je vytvoriť cloudový softvér pre novú generáciu zákazníkov a nové segmenty, s možnosťou integrácie partnerov do spoločných ekosystémov a zdieľania výhod medzi ostatnými. Prijímateľ projektu je Asseco Solutions, a. s., súčasť skupiny Asseco, ktorá je šiestym najväčším poskytovateľom IT v Európe, pôsobí vo viac ako 60-tich krajinách sveta a zamestnáva viac ako 30 000 ľudí.

Viac informácií o projekte nájdete na asseco-cloud.sk. Ak sa chcete dozvedieť viac o projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte norwaygrants.sk. Všetko dôležité o ekosystéme cloudových aplikácií nájdete na asseco-qasida.com.

Zdroj
Communication Services
Editor
Peter Magerčiak
Back to top button