Logistika a skladovanie

Hongkong je šancou pre Slovensko

Moderná logistika je o rýchlom a spoľahlivom manažovaní toku tovarov. Kto chce z tohto podnikateľského procesu významne profitovať, musí mať efektívny spôsob komunikácie. To si uvedomujú aj predstavitelia Hongkongu

„Logistikou sa zaoberáme už od 60. rokov minulého storočia. Pre úspech v tomto odvetví je veľmi dôležité stať sa uzlom, ktorý z logistickej stránky zabezpečí dôležité obchodné aktivity medzi susediacimi krajinami či regiónmi,“ hovorí Hon Miriam Lau, členka legislatívnej rady vlády Hongkongu, reprezentujúca dopravný sektor. Tento významný logistický a dopravný uzol okolité krajiny spravidla zahltia tovarom, ktorý sa potom reexportuje ďalej. Takáto činnosť prináša Hongkongu obrovské zisky. 
 
Z tohto hľadiska možno Hongkong označiť za bránu všetkých ázijských dopravných a logistických smerov. „Ak pomýšľate preniknúť na východ a otvoriť svoje trhy v Ázii s tromi miliardami spotrebiteľov, potrebujete obchodného partnera. Najlepším v tomto smere je Hongkong,“ prízvukuje H.M. Lau.Rokmi. Nadobudnuté logistické skúsenosti Hongkongu umožnia Slovensku prístup k obrovskej spádovej oblasti. Pre obe krajiny existuje reálna šanca zintenzívniť obchodné vzťahy a zvýšiť tok tovarov. Odvetvie logistiky v Hongkongu zamestnáva viac než 200-tisíc ľudí, čo predstavuje šesť percent celého trhu práce. Tamojšia logistika je popri cestovnom ruchu, službách a kapitálovom trhu, jedným zo štyroch ekonomických pilierov krajiny. Nezvyčajne rýchle budovanie a rozširovanie kontajnerových terminálov, ktoré sa začalo pred tridsiatimi rokmi spôsobilo, že Hongkong sa stal hlavným kontajnerovým uzlom Ázie. V roku 2006 tvorila logistika tvorila 5,2 % tamojšieho hrubého domáceho produktu (HDP). Týmto odvetvím sa zaoberá obrovské množstvo firiem. Mnohé z nich by si radi vytvorili obchodné vzťahy so slovenskými podnikmi. Nákladná letecká doprava prepravuje cez hongkongský uzol 3,6 mil. ton tovaru. V preprave tovaru po mori a riekach je Hongkong po Singapure na druhom mieste na svete.
 
Hongkong ťaží zo strategickej polohy v srdci Ázie. Disponuje úzkym ekonomickým partnerstvom s Čínou. Povestná je aj jeho úroveň infraštruktúry. Rozvinutá infraštruktúra zasahuje hlboko do územia Číny. Hongkong leží v delte Perlovej rieky, ktorá je vlastne vstupom na územie Číny. Logisticko-dopravný uzol v Hongkongu vybavuje približne 40 % čínskeho exportu.Hongkong je hlavnou bránou obchodu nielen medzi východom a západom ale taktiež aj medzi severom a juhom.
Za päť hodín sa z moderného hongkongského letiska možno dostať do všetkých oblasti, v ktorých žije polovica obyvateľov sveta. Z letiska v Hongkongu sa možno priamo prepraviť do 150 svetových destinácií s frekvenciou  5 400 letov týždenne. Letisko je domovom 86 leteckých spoločností. Hongkong vlastní najväčší nákladný letecký terminál na svete. Samozrejmosťou je moderné logistické intermodálne zabezpečenie a nový expresný nákladný terminál. „Tieto oblasti ustavične zlepšujeme. Máme dva riečne terminály a v súčasnosti staviame tretí. Na letisku sme prednedávnom otvorili tretiu pristávaciu dráhu,“ vysvetľuje Stanley Hui, predseda predstavenstva spoločnosti Airport Authority Hong Kong. Od roku 1996 má Hongkong najrušnejšie medzinárodné nákladné letisko na svete a jeden z najfrekventovanejších svetových kontajnerových prístavov v delte Perlovej rieky.
 
Kontajnerový prístav s kapacitou 18 miliónov TEU ročne má deväť terminálov. Svetové meno si získal rýchlosťou prevádzky svojich prekladísk. Priemerný čas prekládky je približne dvanásť hodín. Počet presunov na jeden žeriav predstavuje 30 až 40 pohybov za hodinu. V priestore krátkeho úseku Perlovej rieky má Hongkong vybudovaných osem prekladísk pre riečne obchodovanie. Medzi Hongkongom a deltou Perlovej rieky možno registrovať viac ako tristo denných príjazdov riečnych nákladných lodí. Frekvencia premávky kontajnerových lodí s vyše 80 medzinárodnými námornými linkami je veľmi vysoká. „Stále ešte máme voľné kapacity. Naše kontajnerové terminály fungujú veľmi efektívne,“ dodáva H. M. Lau.
Hongkong má veľmi širokú škálu režimov multimodálnej dopravy s  Čínou. V rámci multimodálnej dopravy prekračuje hranice Číny približne 27-tisíc nákladných vozidiel denne. Široké uplatnenie nachádza aj lodná kontajnerová doprava, ktoré je veľmi efektívna. Riečne plavidlo odvezie naraz až 100 kontajnerov, nákladné vozidlo zvládne iba dva. Prednosťou Hongkongu je veľmi dobre rozvinutá IT infraštruktúra. Poskytuje vynikajúcu podporu pre elektronické a telekomunikačné služby, pre rozvinuté finančné a právne služby, ktoré sú nesmierne dôležité pre akýkoľvek typ obchodovania, vrátane logistiky.

Ústretová vláda zohráva úlohu katalyzátora v prístupe na trh, pri obchodovaní a podnikaní. Hongkong disponuje celou sústavou profesionálnych a expertných dodávateľských reťazcov. Všetky sú ochotné a pripravené privítať spoluprácu so slovenskými podnikateľmi.

Prečítajte si aj

Back to top button