Logistika a skladovanie

Hlasové príkazy v podmienkach skladu

Odborníci na intralogistiku sa už dlhšie zaoberajú úspešnosťou nasadenia hlasových terminálov v sklade nielen vo sfére vychystávania, ale aj v oblasti skladových procesov.

Logistické firmy majú v tejto oblasti svoje preferencie, avšak skúsenosť potvrdená praxou potvrdzuje, že ide o dva kľúčové faktory: spoľahlivé rozpoznávania hlasových príkazov v daných podmienkach skladu a úroveň integrácie so skladovým systémom z hľadiska riadenia skladu a synchronizácie ostatných skladových procesov.
 
„Ak chceme skladníkovi uvoľniť ruky od mobilného terminálu, môžeme využiť hlasovú navigáciu. Systém prevedie informácie, zobrazené na displeji terminálu do hlasových pokynov v slúchadlách skladníka, ktorý hlasom potvrdí uskutočnenie požadovanej skladovej operácie do mikrofónu svoje súpravy,“ podotýka Michal Fišer, riaditeľ spoločnosti Kodys Slovensko.
Hlasová komunikácia je dvojsmerná. Systém posiela hlasové príkazy skladníkovi do slúchadiel hovoreným slovom. Potvrdenie ovládania hlasovej aplikácie v opačnom smere sa potom deje slovom skladníka. Smer komunikácie ku skladníkovi je dobre definovaný a relatívne nezávislý na okolitom počítačovom alebo reálnom prostredí. Dnešné systémy navyše umožňujú komunikovať nielen v hlavných svetových jazykoch, ale aj v jazyku skladníka.
 
Komunikácia smerom od skladníka je potom kľúčová pre celý vychystávací proces. Dôležité je rozpoznávanie hlasu za sťažených skladových podmienok. Napríklad okolo skladníka často prechádzajú vysokozdvižné vozíky, vrčia hlučný ventilátor a podobne. V takýchto prípadoch je podstatné, aby sa s týmto hlasový systém dokázal správne vysporiadať a adaptovať sa rýchlo a efektívne na zmenené okolité podmienky. „Oproti skladovaniu v klasických regáloch je možné použitím automatizovaných skladových systémov a WMS usporiť veľké množstvo času vo vychystávaní,“ upozorňuje M. Fišer. Hoci to vždy závisí od konkrétnej aplikácie, v každom prípade opadajú neproduktívne pochôdzky obsluhy. Moderné systémy totiž pracujú na princípe premiestnenia tovaru rýchlo a presne k obsluhe.

 

Druhým kľúčovým faktorom úspešného využitia hlasu je jeho integrácia so skladovým systémom. Možno na ňu pozerať z dvoch uhlov: z technického a z procesného. V dnešnom období výpočtovej techniky už nie je problém nájsť riešenie na prepojenie dvoch rôznych aplikácií, najmä takých, ktoré používajú databázu. Oveľa dôležitejšie je však procesné hľadisko. Z tohto pohľadu môžeme rozlišovať medzi aplikáciami, ktoré majú plne integrovanú podporu v kľúčových skladových procesoch, disponujú špecializovaným plne integrovaným modulom, ktorý je kompatibilný so základným skladovým modulom, alebo disponujú špecializovaným hlasovým modulom, ktorý sa pripája k inému skladovému systému. „Všetky tri varianty sú možné a vedú k úspešným implementáciám hlasového riešenia. Rozdiely sú v rizikách, ktoré sú s takýmto projektom spojené, v ich včasnej identifikácii a v následnom konaní na implementačnom projekte,“ konštatuje Peter Mravčák zo spoločnosti SAP Slovensko. Pri prvých dvoch prípadov býva riziko minimálne. V prípade pripájania hlasového modulu k inému skladovému systému však veľa závisí na type procesného riadenia skladového systému (WMS). Skúsenosti ukazujú, že kľúčovou vlastnosťou WMS je skutočne riadený sklad, t.j. sklad, ktorý riadi systém a nie skladník. Takýto WMS určuje, čo a kedy je potrebné vykonať, pričom skladníci počúvajú jeho príkazy a vykonávajú ich.

Prečítajte si aj

Back to top button