Logistika a skladovanie

EK nariadila SR otvoriť hospodársku súťaž s hybridnou poštou

Európska komisia (EK) dnes nariadila Slovensku znovuotvoriť hospodársku súťaž v oblasti hybridnej pošty. Toto rozhodnutie je pre Slovensko priamo právne záväzné, pričom musí do mesiaca informovať Brusel o prijatých opatreniach, ktoré majú zaručiť, že služby hybridnej pošty sú otvorené hospodárskej súťaži.
 

EK začala konanie voči SR za rozširovanie monopolu Slovenskej pošty 18. júna, keď požiadala slovenské úrady o objasnenie novely poštového zákona vzhľadom na obavy, že by mohlo ísť o porušenie európskej legislatívy týkajúcej sa zneužívania dominantného postavenia na trhu. Prijatá novela zákona rozširuje podľa EK monopol Slovenskej pošty na poskytovanie služieb hybridnej pošty, čo znamená doručovanie zásielok, napr. faktúr, ktorých obsah sa elektronicky prenesie od odosielateľa k prevádzkovateľovi poštových služieb a ten ho potom vytlačí, zabalí, roztriedi a doručí ako poštovú zásielku.
Pred novelou sa táto služba poskytovala voľne v rámci hospodárskej súťaže. EK upozornila, že prevádzkovateľom poštových služieb, ktorí vstúpili na tento trh, zákon teraz bráni pokračovať v tejto činnosti. SR navrhovala riešiť hybridnú poštu úpravou všeobecného povolenia, podľa EK by to však neviedlo k eliminácii terajších obmedzení.
"Opätovná monopolizácia podnikateľskej činnosti, ktorá bola úspešne liberalizovaná, predstavuje krok nesprávnym smerom. Takéto snahy o zvýhodnenie hlavných prevádzkovateľov prostredníctvom opätovnej monopolizácie liberalizovaných služieb poškodzujú spotrebiteľov a podniky závislé od efektívnych poštových služieb. Komisia to nebude tolerovať," uviedla komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová.
V tomto prípade nejde o trojstupňové právne konanie za porušenie európskej legislatívy, ktorého posledným stupňom je predvedenie krajiny pred Európsky súdny dvor, ale ide o osobitnú procedúru. EK najprv zašle upozornenie danej krajine a ak nedostane uspokojivú odpoveď, má podľa článku 86 Zmluvy o EÚ priamo možnosť prijať definitívne rozhodnutie, ktoré je pre krajinu priamo právne záväzné.  Brusel tento postup uplatňuje veľmi zriedka.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button