Logistika a skladovanie

Cestná preprava bez uhlíkových emisií

DHL ponúka možnosť neutralizovania skleníkových plynov vyprodukovaných cestnou prepravou zásielok.

DHL Freight, spoločnosť špecializovaná na cestnú preravu v rámci Európy, ponúka od mája klientom možnosť využiť neutralizáciu uhlíkových emisií, vyprodukovaných prepravou kusových, paletizovaných i celovozových zásielok. Klient, ktorý sa rozhodne službu GOGREEN využiť, získa od DHL detailnú správu, obsahujúcu informácie o množstve emisií, vyprodukovaných prepravou jeho zásielok na konkrétnych trasách. Na správu nadväzuje druhá úroveň služby, a to čiastočná alebo úplná neutralizácia týchto emisií, prostredníctvom externých certifikovaných programov na ochranu klímy.

„Vzhľadom na rastúce ceny pohonných hmôt, zvyšujúcu sa reguláciu produkcie emisií a tiež narastajúci záujem verejnosti o ochranu životného prostredia musíme tieto aspekty zohľadňovať aj v našom podnikaní. Preto ponúkame služby, ktoré znižujú dopady logistických činností našich klientov na životné prostredie,“ hovorí Thomas George, CEO DHL Freight.

Metóda výpočtu emisií je založená na medzinárodne uznávaných štandardoch a následná neutralizácia prebieha prostredníctvom overených a certifikovaných programov na ochranu klímy a životného prostredia – napríklad budovanie elektrární na biomasu v Indii, veterných parkov v Číne, či výstavbu vodnej elektrárne v Brazílii. Služba je poskytovaná pod dohľadom nezávislého audítora, spoločnosti SGS (Société Générale de Surveillance), ktorá sleduje proces eliminácie emisií v súľade s normou ISO 14064.

Deutsche Post DHL bola celosvetovo prvou logistickou spoločnosťou ponúkajúcou uhlíkovo neutrálne prepravné služby. V rámci svojej stratégie trvalej udržateľnosti bude skupina naďalej investovať do rozvoja uhlíkovo neutrálnych služieb.
 

Prečítajte si aj

Back to top button