Logistika a skladovanie

Aj logistika môže byť ohľaduplná voči životnému prostrediu

V dňoch 9. až 11. apríla sa v priestoroch pražského hotela TOP HOTEL Praha uskutočnil v poradí už 11. ročník kongresu dopravy a logistiky EASTLOG 2008.

Po úvodnom slove Jeffreyho Osterrotha, generálneho riaditeľa spoločnosti ATOZ Group, všetkých prítomných prebudila panelová diskusia, ktorú otvoril svojou prednáškou Ferdinand Hlobil, vedúci stredoeurópskeho oddelenia priemyselných priestorov v spoločnosti Cushman & Wakefield. Vo svojom príspevku – Priemyselné nehnuteľnosti v roku 2007 a 2008 v rámci Českej republiky a strednej Európy, zhodnotil ako sa vyvíjal trh s priemyselnými nehnuteľnosťami a načrtol vývoj v tomto roku v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Slovensku. Podľa neho potenciál na výstavbu ďalších logistických centier v týchto krajinách existuje, aj keď v okolí hlavných miest (napr. Praha a Bratislava) je už dostatočný počet skladových plôch. Preto možno očakávať, že developeri (napr. CTP, ProLogis a Pinnacle) budú stavať logistické centrá v menších mestách. Podľa F. Hlobila, každé mesto s počtom obyvateľov okolo 100-tisíc bude mať na vybudovaný logistický park. Problémom však je stúpajúca cena pozemkov, čo zvyšuje náklady na výstavbu. Ako ďalej uviedol, v súčasnosti zákazníci čoraz viac požadujú „zelené budovy“, teda skladové priestory ohľaduplné voči životnému priestoru. Preto sa developeri musia prispôsobovať požiadavkám zákazníkov. Toto potvrdil aj Jan Hyťha, konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Nagel Česka. Podľa neho niektorí developeri vybudujú logistické parky bez dostatočnej infraštruktúry. Chýbajú napríklad chodníky, ktoré by zjednodušili cestu zamestnancom do práce.
 
Vzťah logistiky a ekológie
Veľmi zaujímavou prednáškou sa prezentoval Pieter C. W. Vos, projektový manažér spoločnosti Tesco Stores ČR, a. s. Vo svojom príspevku „Logistika a ekológia – môžeme v distribúcii znížiť vplyv na životné prostredie“, priblížil vzťah logistiky a ekológie. Maloobchodný reťazec Tesco sa v minulom roku zaviazal znižovať uhlíkové emisie. P. C. W. Vos vidí rezervy vo využiteľnosti obnoviteľných zdrojoch energie (napr. montáž solárnych panelov) a v efektívnom využívaní prírodných zdrojov (napr. recyklácia dažďovej vody). Jedným z cieľov spoločnosti Tesco Stores ČR je aj znižovanie energetickej spotreby. Napr. v krajinách západnej Európy jazdí až polovica kamiónov, ktoré nie sú naložené. Preto je potrebné optimalizovať jazdy tak, aby kamióny jazdili v čo najväčšej miere naložené. Na trend ochrany životného prostredia nadviazal aj Quintus Vosman, generálny riaditeľ spoločnosti Qrail Legal Commercial Management Services. Vo svojej prednáške priblížil možnosti železníc v Európe. Ako uviedol, nákladná železničná doprava nie je v mnohých európskych krajinách dostatočne využívaná. Mnohí dopravcovia stále uprednostňujú prepravu tovaru po ceste. Aby sa to zmenilo, je potrebné investovať do železničnej infraštruktúry. Veľké rezervy vidí aj v interoperabilite.
 
Sprievodné akcie
Tak ako po minulé roky, aj tohtoročný EASTLOG doplnilo množstvo sprievodných akcií, napr. firemné semináre, regionálne dni, stretnutie dopravy a ďalšie. A večer po prvom dni konferencie sa účastníci kongresu mohli odreagovať v neformálnej atmosfére Logistického Business Mixéru, ktorý sa konal už po ôsmykrát.

Prečítajte si aj

Back to top button